آخرین اخبار زمان شروع دور جدید مذاکرات

  • اخبار شروع دور جدید مذاکرات قیمت دلار را نزولی کرده بود، اما محقق نشدن این اخبار باعث شد قیمت دلار وارد فاز صعودی شود. برخی معتقدند نوسان قیمت درهم بالای مرز حساس نیز به افزایش قیمت دلار کمک کرد.