زمین مسابقه

  • یکی از بازیکنان ایرانجوان به ماموری که در حال تصویربرداری از صحنه بود لگد می‌زند تا او را از صحنه دور کند که متاسفانه این درگیری‌های فیزیکی با ماموران نیروی انتظامی ورزشگاه موجب دستگیری دو تن از عوامل این تیم نیز شد که در پایان بازی نیز آزاد شدند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر