آخرین اخبار زنان در ارتش کویت

  • وزیر دفاع کویت امروز در دیدار با تعدادی از شیوخ و علمای دینی این کشور با اشاره به پایبندی کویتی‌ها به احکام و رعایت ضوابط شرعی دین مبین اسلام به دور از هرگونه تمایلات شخصی، اظهار کرد که قانون اساسی کشور شریعت اسلامی را مرجع اصلی قانونگذاری قرار داده است و ملت کویت در همه کارها و تصمیمات خود بر رعایت آن تأکید دارند.