آخرین اخبار زنجره

  • آسوشیتدپرس در گزارش خود نوشت: بیرون آمدن این جیرجیرک ها میلیاردها نه بلکه تریلیون ها نوع از این حشره که به مدت ۱۷ سال به صورت منزوی در زیر خاک به سر می برند، نشانه ای بارز از بحران تغییرات آب و هوایی است.