آخرین اخبار زیرسویه های جدید امیکرون

  • اقتصادنیوز: استاد گروه ویروس‌شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت: هنوز بیماری‌زایی دو زیرسویه BA۴ و BA۵ به شدت دلتا نیست و ملایم‌تر از دلتاست، اما نمی‌دانیم در آینده به چه صورت خواهد بود.