ساختمان نا ایمن

  • اقتصادنیوز :‌بعد از شناسایی ۳۳ هزار ساختمان پرخطر در تهران، اسامی ۳۰۰۰ ساختمان پرخطر به شورای شهر تهران ارسال شد و به گفته رئیس سازمان آتش‌نشانی تا ۲ ماه آینده اسامی ساختمان‌های پرخطر اعلام‌ می شود.

  • اقتصادنیوز :‌عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: شهرداری پس از اخطار به مالکان ساختمان های‌ ناایمن باید با نصب پلاکارد ناایمن بودن ساختمان را اطلاع‌رسانی کند و درصورت بی‌توجهی مالک در گام بعدی آب، گاز و برق با حکم قضایی قطع شود.

۱

بیشتر

بیشتر