آخرین اخبار سازمان جاسوسی سیا

  • خان، که دیروز در سن ۸۵ سالگی درگذشت، یکی از مهم‌ترین بازیگران در عرصه سیاست بین‌الملل بود. داستان او مربوط به خطرناک‌ترین تکنولوژی سلاح در دنیا می‌شود، و تنش مداوم بین کسانی که سلاح اتمی دارند و کسانی که این سلاح را ندارند، و بین کسانی که به دنبال جلوگیری از اشاعه سلاح اتمی بودند و کسانی که امیدوار بودند این سلاح در دست دولت‌های بیشتری قرار بگیرد.