آخرین اخبار سالک در تهران

  • دکتر علی لک - متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، سالک یا لشمانیوز را نوعی بیماری عفونی و مسری عنوان کرد که در اثر گزش پشه خاکی آلوده ایجاد می‌شود.

  • وی در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش مرگ ناشی از امیکرون در کشور، گفت: تاکنون گزارش مرگ ناشی از اُمیکرون در کشور نداشتیم. به طور کلی هم آنچه که مشاهده شده موارد مرگ ناشی از امیکرون عمدتا کم و نادر هم بوده حتی در کشورهایی که تعداد زیادی مبتلا داشتند هم کم بوده است.