ساماندهی و مدیرت

  • معاون گردشگری کشور از ارجاع طرح تغییر تعطیلات به شورای اجتماعی کشور خبر داد و گفت:‌ در صورت تصویب، این طرح به صحن دولت می‌رسد تا بررسی نهایی شود.

۱

بیشتر

بیشتر