سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر

  • اقتصادنیوز : سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر گفت: باید منتظر ماند تا سازمان حمایت پس از بررسی مستندات و مدارک و بازدید اسناد مالی با چه میزان افزایش قیمت موافقت می‌کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر