سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت

  • سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: زمانی صحت و سقم اطلاعات مشخص می‌شود که فرد می‌خواهد اقدام به فروش کند چراکه رمز یکبار مصرفی به شماره همراه آن متقاضی باید ارسال شود و در آن زمان است که متوجه می‌شویم شماره همراه به نام آن فرد نیست و دچار مشکل می‌شوند.

  • اقتصادنیوز :سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت با بیان این‌که تاکنون کمی بیشتر از ۱۷میلیون نفر روش مستقیم را برای سهامداری انتخاب کرده‌اند گفت: جدا از فوت‌شدگان ۴۶,۵میلیون نفر در حال حاضر مشمول سهام عدالت هستند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر