سربازهای آمریکایی

  • اقتصادنیوز؛ به گفته منابع آمریکایی دونالد ترامپ در جریان سفر به فرانسه در سال ۲۰۱۸ مراسم بازدید از آرامگاه سربازان آمریکایی کشته شده در اروپا در جریان جنگ جهانی اول را چون ممکن بوده باران موهایش را به هم بریزد لغو کرده است.

۱

بیشتر

بیشتر