سرقت از علی دایی

  • اقتصاد نیوز : سرقت از علی دایی شوک بزرگی به جامعه ایران بود. فراوانی سرقت خیابانی به جایی رسیده که اسطوره فوتبال کشور نیز از آن نمانده است.

۱

بیشتر

بیشتر