سرقت فرهنگی

  • اقتصاد نیوز:در سال‌های اخیر بارها و بارها شاهد ثبت میراث فرهنگی و معنوی ایران به نام کشورهای منطقه بوده‌ایم و به نظر می‌رسد بادگیرهای یزد پروژه جدید این سرقت فرهنگی است. سرقتی که با کمک رونالدو انجام می‌شود!

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر