سرمایه گذاری در بازار ارز

  • اقتصادنیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: مردم باید بدانند سرمایه‌گذاری در بازار ارز صرفا گام نهادن در مسیر متضرر شدن است.

۱

بیشتر

بیشتر