سرگرمی

  • اقتصاد نیوز:یک زمانی کودکان به شیوه متفاوتی نسبت به امروز، خود را سرگرم می‌کردند و بازی می‌کردند. کوچه‌ها و محیط خانه‌ها همیشه آکنده از صدای بازی‌های چند نفره آنها بود، بازی‌هایی که مهارت‌های جرکتی کل بدن و دست را نیاز داشتند، بسیار محبوب بودند. بازی‌های نمایشی مثل دزد و پلیس و نمایش‌های ساده محبوب بودند.

  • مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز گفت: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی باید به تولید ثروت و ارائه خدمات منجر شود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر