آخرین اخبار سریال مناسبتی

  • مصر، سوریه و لبنان بیشترین سهم را در تولید سریال‌های رمضانی دارند و هر ساله بر سر سریال‌های رمضانی با یکدیگر به رقابت می پردازند. میان سوریه و لبنان رقابتی کیفی وجود دارد و مصر، هم از نظر کیفی و هم کمی در این رقابت‌ها حضور دارد.