سس سویا

  • اقتصاد نیوز: طبق گزارش جدید محققان، مصرف بیش از اندازه سویا سُس می تواند برای سلامت مضر باشد.

  • مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته می تواند خطرناک باشد، اما مواد غذایی ای نیز هستند که نیاز نیست نگرانی ای بابت آن ها داشته باشید با این مواد آشنا شوید.

۱

بیشتر

بیشتر