آخرین اخبار سعد الحریری، نخست وزیر لبنان

  • هرچند ریاض در سراسر خاورمیانه در حال عقب نشینی است و برای رهایی از جنگ در یمن، دست به دامان تهران شد تا بدین طریق بتواند به این نبرد خونین و پر هزینه پایان دهد با این همه شاهد طنزی ظریف در معادلات خاورمیانه هستیم، بدین معنا که عقب نشینی عربستان مانع از برتری نقش این بازیگر در خاورمیانه نشده است.