آخرین اخبار سفیر لتونی در مسکو

  • سفیر لتونی در مسکو روز جمعه به وزارت خارجه روسیه احضار شد تا مراتب اعتراض شدید روسیه به وی و تصمیم مسکو برای اخراج او را دریافت کند.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی