سقط غیرقانونی

  • معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

    اقتصادنیوز؛ مهدی قلیان اول، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دربارعه کاهش استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری اظهار کرد: این امر منجر به اقدامات غیرقانونی مانند سقط شده‌است. قریب به ۲۲۴ هزار مورد در سال سقط غیرقانونی داریم که پزشکی ‌قانونی این آمار را تایید نکرده، با این حال سلامت مادر و یک جامعه در خطر خواهد افتاد و نباید باعث آسیب ‌دیگری به جامعه شویم و جامعه و کودک را از داشتن مادر محروم …

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر