سقوط دولت رومانی

  • اقتصادنیوز؛ «ویوریکا دانچیلا»، نخست‌وزیر رومانی از حزب سوسیال دموکرات، رای اعتماد پارلمان این کشور را جلب نکرد و در نتیجه دولت او سقوط کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر