سنوات

  • اقتصادنیوز: مزایای پایان کار مبلغی است که تحت عنوان پایه سنوات به کارگران دارای حداقل یکسال سابقه کار پرداخت می‌شود.

۱

بیشتر

بیشتر