سهام عدالت

  • اقتصادنیوز: سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت:ورود شرکـ‌تهای سرمایه‌گذاری استان را در بورس باید از عرضه اولیه شرکت‌ها متفاوت دانست چون در بخش پذیرش سرمایه‌گذاری بورس بحث ارزش اولیه شرکت‌ها مطرح نیست و شرکت‌های استانی چون پرتفوی سهام آنها از پرتفوی سهام اعضای تشکیل می‌شود، بنابراین کشف قیمت در مورد آنها صدق نمی‌کند و قیمت سهام این شرکت‌ها مشخص است.

  • اقتصادنیوز: فعلا امکان تغییر روش غیرمستقیم به روش مستقیم برای مشمولان سهام عدالت وجود ندارد.

  • بر اساس اطلاعات سامانه استعلام لحظه‌ای ارزش سهام؛

    اقتصادنیوز: بر اساس اطلاعات سامانه استعلام لحظه‌ای ارزش سهام عدالت، ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزارتومانی به حدود ۱۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسید.

  • ​اقتصادنیوز: جذابیت بازار سرمایه به آزادسازی سهام عدالت و به تبع آن ورود مشمولان سهام عدالت به بازارسرمایه به یکدیگر گره خورده تا این روزها بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری میزبان کدهای جدید بورسی باشد؛ به طوری که آخرین آمار حاکی از آن است که تعداد بورسی‌ها به بیش از ۴۸ میلیون نفر رسیده است.

  • اقتصادنیوز: آزادسازی سهام عدالت مزایای متفاوتی برای مشمولان در پی خواهد داشت.

  • اقتصادنیوز: سخنگوی ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت گفت:تا امروز ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از حدود ۴۶,۵ میلیون نفر روش مستقیم را برای سهامداری انتخاب کرده ا ند.

  • اقتصادنیوز: با توجه به وضعیت خوب بورس و امکان بالا رفتن ارزش آن و اینکه قرار است سهام عدالت، ضامن تسهیلات بانکی شود پیشنهاد می‌شود فعلاً از فروش آن خودداری شود مگر اینکه وضعیت بورس تغییر کند.

  • اقتصادنیوز :‌تمام دارندگان سهام عدالت که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند، می توانند با مراجعه به درگاه sahamedalat.ir از وضعیت دارایی خود در ۳۶ شرکت بورسی مطلع شوند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر