سوال از وزیر راه

  • توییت انتقادی فاطمه حسینی درباره تخریب جنگل بلوط زاگرس:

    اقتصادنیوز؛ فاطمه حسینی عضو فراکسیون امید در مجلس در اعتراض به تخریب جنگل بلوط زاگرس اعلام کرد که طرح سوال از وزیر راه را تقدیم مجلس خواهد کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر