سود اوراق بدهی

  • گزارش حراج اوراق بدهی دولتی نشان می‌دهد

    بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۰ تیرماه ۱۳۹۹) را اعلام کرد که بر این اساس نرخ سود اوراق با افزایش ۲ درصدی در سررسید ۲ساله همراه شده است. این سومین افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران پس از افزایش نرخ در عملیات بازار باز و افزایش نرخ سود بین بانکی محسوب می‌شود.

  • مدیرعامل فرابورس درباره انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سهام برای بازپرداخت بدهی های دولت گفت: تا پایان سال، انتشار اوراق جدید در دستور کار نیست.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر