سیاست تعدیل

  • دکتر محمد طبیبیان
  • مسعود روغنی زنجانی
  • نگاهی آماری به عملکرد اقتصادی دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی

    بسیاری از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و سیاست، هاشمی رفسنجانی را به خاطر نوع نگاه خاصی که به مسائل سیاسی و اقتصادی داشت فردی تاثیرگذار و منحصربه‌فرد در تاریخ کشور دانسته‌اند. بررسی پژوهش‌های منتشرشده در رابطه با عملکرد دولت هاشمی نشان می‌دهد برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور دوران سازندگی بر پایه سه محور استوار بوده‌است: «حرکت به سمت اقتصاد آزاد»، «کاهش دخالت دولت در اقتصاد» و «تعامل بین المللی با هدف…

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر