آخرین اخبار سیاست پولی

  • یکی از دستاوردهای اقتصادی که دولت یازدهم می تواند در مدت زمان کوتاه باقی مانده، آن را به کارنامه خود اضافه کند یکسان سازی نرخ ارز است. اقتصاد ایران تا کنون شاهد دو تجربه از یکسان‌سازی نرخ ارز بوده‌است. این سیاست در تجربه سال ۷۱ شکست خورد و در سال ۸۰ موفقیت‌‌آمیز بود. اکنون و در ماه‌های پایانی سال ۹۵ کدام‌یک از عوامل موفقیت و شکست دو تجربه پیشین در اقتصاد کشور حضوردارند؟