سیاست گذاری

  • در میزگردی با حضور آخوندی، عبدی و سعیدی بررسی شد؛

    اقتصادنیوز؛ میزگرد بررسی روند سیاستگذاری و امتناع سیستم اجرایی و تصمیم‌گیری کشور از سیاستگذاری با حضور «عباس آخوندی»، «عباس عبدی» و «علی‌اصغر سعیدی» در آخرین هفته‌های اسفند ۱۳۹۷ و در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر