آخرین اخبار سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی