آخرین اخبار سید مسعود میرکاظمی

  • رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در پرداخت حقوق در چرخه منفی افتادیم، مرتب تورم ایجاد می‌شود و حقوق‌ها به تبع آن افزایش می‌یابد و برای تأمین حقوق، پایه پولی بالا می‌رود که این امر باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. یعنی وقتی ۲۰ درصد حقوق کارمند افزایش می‌یابد، ۵۰ درصد تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود.

  • رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های بودجه، جلوگیری از استمرار پولی شدن کسری بودجه، افزایش درآمدها، انضباط مالی بودجه و سایر مباحث اقدام کند.