آخرین اخبار سید میرشاد ماجدی

  • اقتصادنیوز: سرپرست فدراسیون فوتبال درباره حواشی مطرح شده در روزهای اخیر گفت: در دلسوزی و نگرانی تک تک اعضای تیم ملی تردیدی وجود ندارد، اما دو دسته شدن و موضع گیری بازیکنان در فضای مجازی پیرامون این موضوع حرفه ای و قابل پذیرش نبوده و نیست.