آخرین اخبار سیمان نمین

  • نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توافق انجام شده، قرار است تولیدات کارخانه سیمان نمین از طریق بورس عرضه نشود.