آخرین اخبار شاخص بخش صنعت

  • بورس تهران در نخستین روز هفته، سبزپوش آغاز شد و شاخص کل به کانال ۱.۴ میلیون واحدی صعود کرد.

  • براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعتی، شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد برای این بخش عدد ۵۴.۲۱ ثبت شده ‌است که می توان گفت ترمز رونق صنعت کشیده شده است.