شاخص کل قیمت

  • در تیرماه؛

    اقتصاد نیوز : آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند در حالی که تورم کالاها در تیرماه برابر با ۶.۴ درصد بوده، اما تورم کالاهای بادوام ۱۰.۴ درصد اعلام شده است. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف کننده برای کالاهای بی دوام ۵.۶ درصد و برای کالاهای کم دوام ۶.۲ درصد محاسبه شده است.

  • نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در دوازده ماهه منتهی به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷.۲ درصد است که نسبت به همین دوره در آبان ماه امسال، ۰.۳ درصد کاهش یافت.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر