آخرین اخبار شاغلین دانشگاهی

  • اقتصاد نیوز : آمار های نشان می دهد که در طول دهه ۹۰ سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از تعداد شاغلین کشور ،همواره افزایشی و صعودی بوده است .

  • اقتصاد نیوز: نرخ بیکاری در بهار سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۸ درصد برآورد شده است که نسبت به فصل گذشته خود کاهش محسوسی داشته است. با این وجود آمار ها نشان می دهد از هر ۱۰ ایرانی تنها ۳ نفر دارای شغل هستند.