آخرین اخبار شرکت دایملر

  • لوگوها به‌عنوان هویت یک برند عمل می‌کنند و چیزی بیش از نشان و معرف برای یک شرکت هستند و حتی می‌توانند تبدیل به یک نماد شوند.