شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

  • سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی:

    اقتصادنیوز: سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: از زمانی که متقاضی درخواست کارت سوخت می‌دهد، تا زمان صدور کارت برای فرد سهمیه آن محفوظ می‌ماند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر