شناور مسافری

  • اقتصادنیوز: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اظهار داشت: در سال جاری سه شناور مسافری در جزیره قشم ساخته و به کشورهای خارجی صادر شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر