شهر مرزی

  • فرمانده انتظامی میناب گفت: با تلاش ماموران انتظامی ۵۰۰ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان کشف ویک نفر متهم دستگیر شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر