شهر های امن

  • ​اقتصاد نیوز:واحد اطلاعات اکونومیست که از بخش های زیرشاخه گروه اکونومیست محسوب می شود هر سال امن ترین شهرهای دنیا را رتبه بندی می کند. فهرست ۲۰۱۹ اکونومیست منتشر شده و این بار نام تهران از آن حذف شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر