شهناز رمارم

  • بعد از سخت گیری های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال اعلام کرد در بازی های ملی و شاید برخی بازی های لیگ حضور بانوان در استادیوم های فوتبال شهر تهران عملی شود. حالا عضو شورای شهر مشهد نیز خواهان حضور بانوان این شهر در استادیوم ها شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر