آخرین اخبار شورای شهر اصفهان

  • نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت:نیاز است که دولت‌مردان و آیت‌الله رئیسی بدانند که مشکل خشکسالی و نبود آب در فلات مرکزی، مشکلی ملی است و باید تمام ظرفیت‌های کشور برای آن به کار گرفته شود زیرا بحث اصفهان به تنهایی مطرح نیست و گرفتاری است که در فلات مرکزی به آن مبتلاییم و نیاز است از درگیری و تنش‌هایی که ممکن است بین اقوام و شهرها اتفاق بیفتد جلوگیری شود.