شوشتری

  • اقتصادنیوز :‌محمد میرلوحی در تذکری نسبت به احتمال احداث پادگان جدیدی در تهران توسط دفتر شهردار وقت هشدار داد و گفت: براساس اطلاعات واصله ۷۰ هکتار زمین مجموع تفریحی میرزاحسین در چارچوب توافقنامه‌ای بین اوقاف و شهرداری تهران به صورت ۹۹ ساله تحویل شده است .

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر