شکاف درآمد

  • گزارش توسعه انسانی سازمان ملل:

    اقتصادنیوز؛ بر اساس گزارش برنامه توسعه انسانی سازمان ملل از ۱۵۳ کشور، ایران با ضریب جینی ۳۸.۸ درصد در جایگاه ۸۸ شکاف درآمدی در جهان قرار دارد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر