آخرین اخبار شکاف درآمدی فقیر و غنی

  • اقتصادنیوز : سهم دهک دهم از هزینه کل کشور در سال گذشته ۳۰.۴۱ درصد برآورد شده، به بیان ساده تر یک دهم جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ نزدیک به یک سوم کل مخارج صورت گرفته را انجام داده اند.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی