آخرین اخبار شگاف درآمدی

  • اقتصادنیوز: سهم دهک دهم در سال ۹۹ که ثروتمندترین دهک جامعه محسوب می شود از درآمد کل بالغ بر ۳۱ درصد برآورد شده است، به بیان دیگر ده درصد جمعیت حدود یک سوم درآمد را در اختیار دارند.