آخرین اخبار شیاع السودانی نخست وزیر عراق

  • اقتصاد نیوز: تحلیلگران مدعی اند که همزمان با تشدید درگیری ها در نوار غزه، حیات سیاسی نخست وزیر عراق به واسطه مولفه هایی متعدد در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است. شیاع السودانی در حالی که باید به چند صدایی حاکم بر این کشور پایان دهد، رابطه عراق با ایالات متحده را مدیریت کند، در غیر این صورت درگیر چالش هایی تازه و در عین حال پیچیده تری می شود.

  • اقتصادنیوز: شیاع السودانی در تازه ترین اقدام، چهره های نزدیک به مصطفی الکاظمی را از پست‌هایشان عزل کرده تا انگونه که نزدیکانش می گویند کابینه ای یکپارچه تر را ایجاد کند.

  • السودانی به فواد حسین و تیمی از دفترش دستور داده است تا تلاش های میانحیگرانه بین تهران و ریاض برای برگزاری دیداری جدید را از سربگیرند.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی