آخرین اخبار شیر سرد

  • شیر گاو تقویت کننده مغز بوده و رطوبت آن را زیاد می‌کند، برطرف کننده فراموشی, مالیخولیا و وسواس بوده و مقوی قلب است، همچنین برای افراد سوداوی و مزاج خشک مفید بوده و ملین شکم است.

  • اقتصادنیوز: برای اینکه بدانید چه شیری مناسب برای شما است و شیر را باید گرم میل کنید و یا سرد این مطلب را تا اخر بخوانید.