آخرین اخبار صادرات خوردو

  • با کاهش عرضه توسط خودروسازان داخلی، قیمت خودرو افزایش می یابد و به همین دلیل چند روزی است که شاهد افزایش قیمت ها در بازار خودرو هستیم.

  • اقتصاد نیوز:بررسی صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد بار اصلی درآمد زایی در گروه سایپا بر دوش پراید و تیبا است و در ایران خودرو بر دوش خانواده پژو.